CONTACT
US

AMS SP. Z O.O.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy
KRS 0001017116
NIP 957 115 43 85
Al. Grunwaldzka 56 lok. 202
80-241 Gdańsk

We are located in Gdansk and Szczecin, where are our offices, workshops and high qualified specialists.

GDAŃSK
Uczniowska 52
80-530 Gdańsk
+48 728 359 019
+48 728 359 043
r.blachnio ( at ) amspoland.eu

SZCZECIN
Rajkowo 16,
72-005 Szczecin
+48 728 359 043

CONTACT
US

AMS SP. Z O.O.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy
KRS 0001017116
NIP 957 115 43 85
Al. Grunwaldzka 56 lok. 202
80-241 Gdańsk

We are located in Gdansk and Szczecin, where are our offices, workshops and high qualified specialists.

GDAŃSK
Uczniowska 52
80-530 Gdańsk
+48 728 359 019
+48 728 359 043
r.blachnio ( at ) amspoland.eu

AMS sp. z o. o.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
al. Grunwaldzka 56 lok. 202
80-241 Gdańsk
info@amspoland.eu
All rights reserved
©AMS 2023